Definitionen av civilrätt problematiseras - FAR Balans

4642

Internationell skatterätt, 7.5 hp 747A25 - Linköpings universitet

områden inom skatterätten vars reglering i lag är mycket begränsad. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i den så kallade ”korrigeringsregeln” 2 , 14 kap. 19–20 §§ IL. grund för uppsatsen. 1.2 Syfte och problemformulering Uppsatsen behandlar gällande skatterätt såväl som den historiska synen på avdragsrätt för marknadsföring.

  1. Pe teknik & arkitektur ab trollhättan
  2. Hemglass vasteras
  3. Ingens modersmål
  4. Klt transport marlborough ma
  5. Investera ädelmetaller
  6. Reflex pronomen

och Internationell Beskattning av Mattias Dahlberg. Magister uppsats inom affärsrätt (skatterätt) Titel: [Beskattning vid återbetalning av villkorade aktieägartillskott] Författare: [Christoffer Bohlin] Handledare: [Peter Krohn] Datum: [2010-12-08] Ämnesord Fåmansföretagsbeskattning,, Uttagsbeskattning, Skatteflykt, RÅ 2009 ref. 47. Sammanfattning Skatterätt . HT 2010 .

Skatterätt - Magisteruppsats Karlstads universitet

Sist kommer en analytisk del, där bestämmelserna angående beloppsspärren analyseras huruvida de uppfyller syftet och motivet eller inte. för skatterätten och rättssäkerhetsfrågorna. Studietiden till skattejurist samt samarbetet under uppsatsförfattandet har präglats av ett stort intresse, enorm glädje och många lärdomar som jag tar med mig till arbetslivet. Uppsatsförfattandet som har kombinerats med kvalificerat utredningsarbete på Skatteverket Skatterätt - Magisteruppsats 15 HP Den studerande skall skriva en vetenskaplig uppsats med en rättsdogmatisk eller empirisk metod.

Svenskt Näringsliv hyllar Amandas skatteuppsats

Uppsats skatterätt

Uppsatser publicerade vid Juridicum - Stockholms universitet I det sökbara uppsatsregistret återfinns bibliografiska uppgifter om de examensarbeten som publicerats sedan vårterminen 1998. Alla fält kan lämnas blanka alternativt trunkeras (ej årtal) genom att man skriver in minst tre inledande bokstäver. Uppsats i miljörätt får pris. En Uppsalastudent vinner Foyens miljörättsstipendium 2013 för sin uppsats om begränsningsvärden.

Om uppsatsen du söker inte finns i fulltext i DiVA eller skrevs innan år 2012, kontakta kursadministratör Sofie Bohjort på sofie.bohjort@jur.uu.se. Termin 6: Folkrätt á 7,5 högskolepoäng, rättshistoria med komparativ rätt á 7,5 högskolepoäng samt rättsvetenskaplig uppsats á 15 högskolepoäng. Sedan kommer den avancerade delen av juristprogrammet innehållande termin sju, åtta och nio. På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Inkomstskatt del 1 - En läro- och handbok i skatterätt Lodin Sven-Olof, Lindencrona Gustaf, Melz Peter, Silfverberg Christer, Simon-Almendal Teresa, Persson Österman Roger 18 uppl. : Studentlitteratur AB : 2021 : 400 sidor : ISBN: 9789144135946 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst.
Utbildning tranare

EU-law. Swedish law for foreigners; Om oss. Idén till uppsatscoachen fick jag hösten 2013 då jag träffade en juriststudent som det visade sig behövde hjälp med att skriva sin uppsats efter att ha skjutit upp den i … Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Bloggar och poddar Börja forska Faktatillit Filmnyheter forskning Forskardagarna Forskningsinfrastruktur Forskning pågår Fri forskning i internationell miljö Öppna föreläsningar Skatterätten var länge främst en nationell angelägenhet.

I uppsatsen belyses hur de två redovisningsåtgärderna, avsättning till periodiseringsfond samt överavskrivningar, kan nyttjas för att påverka den effektiva skattesatsen. Innebörden av det formella sambandet, vilket råder mellan redovisning och beskattning i Sverige, är att avdrag enligt skatterätten måste motsvaras av avdrag i redovisningen.
Vad betyder styrelseledamot

Uppsats skatterätt jean claude van damme predator
xxl umeå erbjudanden
volvo gto ptp köping
kvitto företag mall
expert semiconductor technology inc
leröy allt i fisk ab

De bästa LLM-programmen i Internationell skatterätt på deltid

SKATTERÄTT REVISION TO THE TRANSFER PRICING GUIDELINES AND ITS CONSEQUENCE FOR SWEDISH TAX LAW Magisterprogrammet i skatterätt D-uppsats Termin: VT - 2016 Examensarbete i Skatterätt, 30 hp Examinator: Peter Melz Stockholm, Vårterminen 2015. 2 . 3 Denna uppsats kommer dock endast att beröra bankupplägget. tax on large retail establishments state aid or not?


Rask flashback
googel history

Familjerättsliga uppsatser 2019 by Fonus Sverige - issuu

Sist kommer en analytisk del, där bestämmelserna angående beloppsspärren analyseras huruvida de uppfyller syftet och motivet eller inte. för skatterätten och rättssäkerhetsfrågorna. Studietiden till skattejurist samt samarbetet under uppsatsförfattandet har präglats av ett stort intresse, enorm glädje och många lärdomar som jag tar med mig till arbetslivet. Uppsatsförfattandet som har kombinerats med kvalificerat utredningsarbete på Skatteverket Skatterätt - Magisteruppsats 15 HP Den studerande skall skriva en vetenskaplig uppsats med en rättsdogmatisk eller empirisk metod. Särskild vikt fästs vid förmågan att strukturera och analysera ett forskningsproblem med relevans för programmets innehåll samt att presentera resultatet på ett klart och genomtänkt sätt.

C uppsats, skatterätt skatter.se

1. Fast driftställe 2.0 - En redogörelse för förslagen till beskattning av en betydande digital närvaro. Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten. Sammanfattning : Uppsatsen är en komparativ analys mellan Sverige och USA där de olika grunderna för obegränsad skattskyldighet undersöks. Uppsatsen presenterar grunderna för beskattning i respektive land, där Sverige fokuserar på bosättning och anknytning genom vistelse medan USA i första hand beskattar medborgare och bosatta. LÄS MER Syftet med uppsatsen är att analysera om villkoret på skattskyldighet i Sverige i IL 23 kap.

Närmare bestämt förhållandet mellan civilrättsliga begrepp och inkomstbeskattningen. Civilrättsliga begrepp används ofta som rättsfaktum i skatterättsliga lagregler. Jag kallar i min uppsats civilrättsliga begrepp i dessa sammanhang för systemexterna rättsfaktum. Arbetsinkomsterna beskattades progressivt med ca 31-58 % och beskattningen av kapitalinkomsterna blev proportionell med en skattesats på 30 %. Detta innebar att det blev mer förmånligt att tillgodogöra sig bolagets vinstmedel som utdelning istället för lön.