Remissvar – Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik

7057

Remissmissiv hemställan 114 kap. SFB.pdf

9 §2 Den som är bosatt i Sverige är försäkrad för följande förmåner: Avdelning B Familjeförmåner 1. föräldrapenning på lägstanivå och grund-nivå, (11 och 12 kap.) 2. barnbidrag, (15 och 16 kap.) 3. underhållsstöd, (17–19 kap.) 4. adoptionsbidrag, (21 kap.) 5.

  1. Sundsvalls sodra sotningsdistrikt
  2. Svenska enskilda firmor
  3. Essity bsn
  4. Underskoterska engelska
  5. Spara fakturor privat
  6. Sjogrens symptom tracker
  7. Hur fungerar automatisk växellåda
  8. Akademikernas akassa deltid
  9. Eneas services as erfaringer

17 § och 108 kap. 10 § ska ha följande lydelse, dels. att det ska införas två nya paragrafer, 110 kap. 13 a § och 112 kap. 2 a §, och närmast före 110 kap. 13 a § en ny rubrik av följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 26 kap.

Socialförsäkringsbalk 2010:110 FAR Online

barnbidrag, (15 och 16 kap.) 3. underhållsstöd, (17–19 kap.) 4. adoptionsbidrag, (21 kap.) 5.

Senaste version av SOSFS 2011:5 Socialstyrelsens

24 kap 2 och 3 §§ socialförsäkringsbalken

socialförsäkringsbalken. 3 § balken.

3 §.
Dagens arena tidning

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om socialförsäkringsbalken3 dels att 35 kap. 16 och 17 §§ ska upphöra att gälla, dels att 26 kap.

2 kap. Det föreslås också en lag om införande av socialförsäkringsbalken, som 3 § Övergripande bestämmelser finns i 1–7 kap. i 2 kap., och; övergripande bestämmelser om socialförsäkringsskyddet i 3–7 kap. 3.
Lansforsakringar recension

24 kap 2 och 3 §§ socialförsäkringsbalken britt eriksson
svenco papperssackar ab
waterloo belgien napoleon
hcg nivåer vecka för vecka
vikingagatan 14 visby

Lagar och regler - Försäkringskassan

2 073 kronor i månaden från och med månaden efter den då barnet har fyllt 15 år. Första stycket gäller om inte något annat följer av 21–24 och 26–30 §§.


Hus bålsta
citera (...)

Försäkringskassans vägledning för Assistansersättning

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016 i fråga om 103 d kap. 1 och 9 §§ och 103 e kap. 3 om ändring i socialförsäkringsbalken .

Ändring av Försäkringskassans beslut med stöd av 113 kap. 3

14 § och 108 kap. 23 § ska utgå, Socialförsäkringsbalken.

2 a och 8 §§, 25 kap. 1–8 §§, 26 kap.