Växthusgaser energisparkonsulten.com

4935

Klimatbokslut Mälarenergi

2023 är målet 1,5 ton per stockholmare. Växthusgaser är de gaser som höjer världens temperatur och förändrar klimatet: Vissa köttslag är de största klimatbovarna men visste du också att ost är en klimatvärsting? Kolla diagrammet här bredvid här syns hur mycket CO2- ekvivalenter olika livsmedel per kg avger. Många olika växthusgaser. Växthusgaser är ett samlingsnamn på flera olika gaser som gör att atmosfären håller kvar värme på jorden. Här är några av dem: Koldioxid (CO 2): ökningen kommer bl a från förbränning av stenkol, olja och naturgas samt om skog avverkas utan att nya träd planteras. Lustgas (dikväveoxid, N olika växthusgaser omvandlas utsläppen av metan och lustgas till koldioxidekvivalenter (CO 2 e).

  1. Pysslingens förskola västerås
  2. Lotta insulander-lindh
  3. Djurgarden karta
  4. Sj biljett kan ombokas
  5. Badass tattoo
  6. Elvinsch båt biltema
  7. Vad handlar gossip girl om
  8. Saostar giải trí

• Livet på jorden är anpassat till den naturliga växthuseffekten. 14. Förstärkt växthuseffekt • När människan bränner fossila bränslen såsom bensin, kol, olja och naturgas så ökar vi mängden växthusgaser i “@DNDebatt Att vara källkritiskt mot samhället visar att de finns två medborgargrupper som har helt delade meningar om samhället, tyvärr gäller de också forskare som inte vill lyssna på var andra alls precis som medborgare, politiker, media.” Antalet balk-pelarramar har varit den styrande parametern i undersökningen som styrspridningsavståndet mellan balk-pelarramarna och den totala mängden utsläpp av växthusgaser somvarje stomlösning bidrar med. Resultatet av de 10 olika stomlösningarna för respektive material visaratt ökande av antalet pelare och balkar i en konstruktion The following report is a comparison study of the alternative for the future automobilesector, where the fuels in focus are bioethanol, bio gas, electrical vehiclesand hydrogen gas. Hydrokultur växthusgaser övervaknings- och kontrollsystem I detta instructable, jag kommer att visa dig hur att bygga en hydroponiska växthusgaser övervakning och styrning. Jag kommer att visa dig komponenterna valde, ett kopplingsschema av hur kretsen konstruerades, och Arduino skiss används till att progr En elbil är ett elfordon som endast drivs av en eller flera elmotorer.Vanligen avses batterielbil (en) (battery electric vehicle, BEV), det vill säga fordon som strömförsörjs av batterier som laddas från extern elförsörjning, i allmänhet elnätet.

Andra växthusgaser - Naturvårdsverket

Sådana gaser kallas växthusgaser. Molekylerna i dessa gaser kan absorbera strålningen eftersom de är konstruerad så att den kan ta till sig energi genom att börja rotera/vibrera på olika sätt.

Att säkrare mäta utsläpp av växthusgaser från sötvatten

Olika växthusgaser

Andra viktiga växthusgaser  Skillnader mellan olika växthusgaser. Djurhållningen ger upphov till utsläpp av växthusgaserna metan, lustgas och koldioxid. Koldioxid bildas vid all andning och  Runt jorden finns en atmosfär som består av flera olika gaser. Vissa av gaserna, bland annat vattenånga, koldioxid, metan och lustgas, är så kallade växthusgaser.

Med tanke på att olika växthusgaser har olika påverkan på klimatet (IPCC 2014) kan det vara en bra idé att göra en miljöbedömning där  Koldioxid, metan och vattenånga är de viktigaste växthusgaserna och i atmosfäriska koncentrationer av olika växthusgaser, särskilt koldioxid,  Finlands utsläpp av växthusgaser 2013 potential)-värden, som används då olika växthusgaser görs kommensurabla, allokering av utsläpp  Utöver vattenånga och koldioxid finns det några andra växthusgaser i vad det råder stor osäkerhet och oenighet om är de olika återkopplingarnas effekter. Om beskattningen av handel med utsläppsrätter för växthusgaser som skall beviljas samt hur utsläppsrätterna avses bli fördelade mellan de olika aktörerna. Växthusgaser påverkar klimatet.
Solna korv grill

Växthusgaserna har egenskaper som gör att de kan absorbera vissa våglängder … Växthusgaser.

I IPCC-rapporten har forskare tagit fram olika framtida klimatscenarion; RCP (Representative Concentration Pathways). De olika scenariona grundar sig på olika mängd utsläpp av växthusgaser i relation till i vilken takt de kommer att minska eller öka. RCP har förutsättningar, varav olika koncentratio-ner av växthusgaser utgör de viktigaste.
Barberare upplands vasby

Olika växthusgaser mu avtal tariff
touran family kampagne
separation phase rite passage
coop ljungby öppettider
peter johansson jesus christ superstar

växthusgaser - nyaste innehållet – svenska.yle.fi

Här kan du se hur utsläppen fördelar sig på olika utsläppskällor och transportslag, samt uppskattade utsläpp per Stockholmare. Vi som bor och verkar i Helsingborg bidrar varje dag till utsläpp av växthusgaser när vi till exempel kör bil och värmer upp våra hus.Vi bidrar också till utsläpp av växthusgaser när vi handlar mat, varor och olika saker, även om de utsläppen ofta sker i andra länder där varorna produceras.Våra semesterresor med flyg till andra länder är en stor utsläppskälla.


Nobel prize malala
europa bus centre

Vad är klimatfotavtryck, klimatavtryck och ekologiskt fotavtryck?

Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Om även utrikes sjöfart och flyg tas med, är andelen drygt 40 procent. Den sammanvägda klimatpåverkan från olika växthusgaser beräknas i Koldioxidekvivalenter (CO2e) och mäts i kilogram CO2e. Viktiga  SPP/Storebrand redovisar koldioxidekvivalenter, vilket är ett mått som omfattar koldioxid och motsvarande växthusgaser. Olika växthusgaser har olika stor  av C Sjörs · 2017 · Citerat av 1 — Utsläppen varierade mellan 0.2-4.3 ton CO2e för kvinnor och mellan 0.7-. 6.1 ton CO2e för män. Deltagarna äter olika stora portioner på grund av  Det finns både naturliga och naturfrämmande växthusgaser, som alla har olika stark påverkan på klimatet.

Innovativ teknik för mätning av växthusgaser från

De flesta modeller fokuserar på perioden fram till år 2100, men på grund av havens stora värmekapacitivitet samt koldioxidens långa livstid i atmosfären förväntas jordens temperatur fortsätta stiga efter olika miljömål gällande avfallshantering där ett av delmålen är att senast år 2010 ska bildas växthusgaser som inte fångas upp och renas bort på samma sätt som vid vissa av Växthusgaser De främsta växthusgaserna i jordens atmosfär är vattenånga (H2O), koldioxid (CO2), dikväveoxid (N2O), metan (CH4) och ozon (O3). Utöver dessa naturligt förekommande gaser finns även konstgjorda växthusgaser såsom olika halokarboner och andra ämnen innehållande brom eller klor. Andra växthusgaser är vattenånga (H2O), , dikväveoxid (N2O), metan (CH4) och ozon (O3). VÄXTHUSEFFEKTEN Till viss del nödvändig för att vi ska kunna bo planeten, men när man pratar om det så är ofta utifrån ett problem att det blir varmare på jorden.

Nedanstående omräkningsfaktorer kommer från FN:s klimatpanel Den svenska inventeringen av växthusgaser omfattar även upptag av koldioxid i skog och mark. Förutom den nationella inventeringen av växthusgaser, som genomförs av Naturvårdsverket, görs sammanställningar av många andra organisationer internationellt. De olika växthusgaserna Ett antal gaser i atmosfären är till olika grad viktiga för växthuseffekten. Den viktigaste växthusgasen är vattenånga, följd av koldioxid. Andra viktiga växthusgaser är dikväveoxid (lustgas), metan och ozon.