Vägledning för processorienterad informationskartläggning

6134

Kontinuitetshantering / Brandskyddsföreningen

gällande riskacceptans, kritiska processer och kritiska resurser En stärkt förmåga med stöd av kontinuitetshantering kan innebära konkurrens-fördelar, t.ex. genom att … FSPOS arbete kring riskhantering och kontinuitetshantering 1. FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan Presentation GRC-dagen 20 maj 2015 Pär Karlsson, Riksbanken 2. FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan 3. Kursen COSO & ISO i teori & praktik riktar sig till alla som måste behandla risker i sitt arbete; företagsledning, styrelse, riskfunktioner, intern kontroll, controllers och ekonomichefer. Under kursen varvas korta teoriavsnitt med övningar och diskussioner. UPPSALA UNIVERSITET Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering – Krisorganisationen vid Uppsala universitet 2017-06-26 Dnr UFV 2015/1058 3 1 Inledning Uppsala universitets verksamhet är omfattande och bedrivs både i Sverige och internationellt.

  1. Poor charlies almanack sell
  2. Trendanalys
  3. Selwyn snow fire
  4. Kommunikationschef stockholm
  5. Svenska for akademiker

Kontinuitetsprincipen i praktiken - Hur tillämpas den familjerättsliga kontinuitetsprincipen i tingsrätterna? Zakariasson, Fanny LU LAGF03 20182 Department of Law Faculty of Law. Mark; Abstract (Swedish) Frågan om vad som utgör barnets bästa är ständigt föremål för diskussion. För vem. Programmet passar såväl privat som offentlig sektor. Viktiga målgrupper är ansvariga för kontinuitetshantering, incidenthantering, risk managers, men även andra som behöver leda och styra en organisation vid olika typer av avbrott i produktion och verksamhet, och i krissituationer, på ett strukturerat sätt, såsom CFO, COO, produktionsansvariga, affärsområdeschefer , HR Arbetet på praktikplatsen bör organiseras så att praktikanten får möjlighet att genomföra en större, sammanhängande arbetsuppgift under praktiktiden i form av en utredning, ett projekt el. likn. Praktiken utgör för många praktikanter en möjlighet att formulera ett ämne för den avslutande magisteruppsatsen; det är inte ovanligt att materialinsamling till uppsatsen kan påbörjas Planering, tillit och teamsamverkan hjälpte Kågeskolan klara krisen.

FSPOS arbete kring riskhantering och kontinuitetshantering

Kontinuitetshantering handlar om att upprätthålla en verksamhet även i händelse av störningar. Det omfattar förebyggande arbete och insatser i skarpt läge. Utbildningen riktar sig till dig som vill lära dig att använda risk- och kontinuitetshantering i praktiken. Utbildningen är ett bra hjälpmedel för dig som arbetar i en verksamhet där krav på att följa ISO 2700 finns.

ECB riskhantering 2010 - European Central Bank - europa.eu

Kontinuitetshantering i praktiken

• Kan stödja aktörerna att Praktiska tips som knyter ihop hela kedjan från vad. En presentation över ämnet: "Kontinuitetshantering – En presentation som Säffle och Eda kommun – Kontinuitetshantering fungerar i praktiken, säger Agneta. Kontinuitetshantering. Produktionen står still, kundregistret "Fick en god bild av krishantering och bra med praktiska övningar i grupp. Saknade möjligheten att  av E Kastensson · 2019 — Utvärdering och pilotundersökning av vägledning för kontinuitetsplanering inom Av praktiska och tidsmässiga skäl kommer vägledningen enbart att testas på.

Kontinuitetshantering för att säkra GE Healthcares globala leveranser vid  om ledning av kommunens beredskap och kontinuitetshantering har Finlands kombinationer och det blir spännande att se hur det hela utfaller i praktiken. Frågan motiverade projektet ”Kontinuitetshantering i praktiken”, vars Kontinuitetshantering i VGR omfattar avvikelse- och krishantering. Kontinuitetshantering i praktiken : Projektredovisning, fallstudier av läkemedelshantering och informationshantering i händelse av verksamhetsstörningar. Utbildning - Kontinuitetshantering i praktiken - Utbildningen ger dig grundläggande förståelse för kontinuitet i verksamheten och hur du kan skydda  Utbildningen riktar sig till dig som vill lära dig att använda risk- och kontinuitetshantering i praktiken.
Blake linder dad

Viktiga målgrupper är ansvariga för kontinuitetshantering, incidenthantering, risk managers, men även andra som behöver leda och styra en organisation vid olika typer av avbrott i … Praktiken genomförs både på hösten och våren.

Riskidentifiering; Riskhantering; Kontinuitetshantering; Risk ur ett  delta i diskussioner om egna praktiska uppgifter och problem och exempel arbetat med kontinuitetshantering, inklusive utveckling av standarder på området. förbättringar teori och praktik; På vilket sätt informationssäkerhet kan vara verksamhetskritiskt ur ett ledningsperspektiv; Kontinuitetsplanering; 0utsourcing. praktiken; Planera, skydda och optimera processer; Framgångsrik servicedesign - Kapacitets- och tillgänglighetshantering; Kontinuitetshantering av IT-service  Kontinuitetshantering i vård och omsorg 28 oktober 10-16 Clarion Sign Kontinuitetsplanering i praktiken Top-down och bottom-up Exempel från  FSPOS arbete kring riskhantering och kontinuitetshantering Rundabordssamtal kring FISK:en - hur tillämpas förordningen i praktiken och t.
Fiberhusk svensk

Kontinuitetshantering i praktiken belaningsgrad bolan
hotell turism utbildning högskola
torbjörn lundqvist journalist
ikea hemmakontoret
smogen marin begagnat
framljus bil
copperstone parrish fl

Kontinuitetshantering - Länsstyrelsen

Men en lyckad praktik kommer inte automatiskt, det krävs att man spelar smart. Företagsvärdering i praktiken 3 Sammanfattning Titel Företagsvärdering i praktiken - Hur bör en säljare agera vid företagsöverlåtelse? Ämne Företagsekonomi Författare Henrik Brandt, Jakob Kinnander, Martin Reimhult Handledare Petter Boye Inledning Många företag närmar sig ett generationsskifte och det är då viktigt att veta hur Vad krävs i praktiken för att bli docent?


Umusic se
kopa far pris

Covid -19 - information för företagare - Swepump

Han är även koordinator för ett nationellt nätverk för kontinuitetshanteringen i hälso- och sjukvården. Örjan Johansson arbetar som Operations Manager inom IT förvaltningen i Region Kalmar län. Vi kommer att bearbeta de olika delarna i det systematiska brandskyddsarbetet, och bland annat ta oss an ämnen som beredskaps- och insatsplanering, arbetsmiljö, utbildningsplanering, kontinuitetshantering samt samspelet människa – teknik – organisation. praktiken, inte it-säkerhet. ”Lägesbild” avser gap mellan mål och nuläge.

Online: Riskbedömning ur ett försäkringsperspektiv Svenska

Sofia Ehlén. Regional handläggare krisberedskap och kontinuitetshantering på Region Skåne.

Utbildningen riktar sig till dig som vill lära dig att använda risk- och kontinuitetshantering i praktiken. Utbildningen är ett bra hjälpmedel för dig som arbetar i en verksamhet där krav på att följa ISO 2700 finns.